Doneer
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Over ons

Over ons

Wat beoogt Stichting Abrazos en wie zijn de mensen die dit willen waarmaken? Abrazos brengt kennis over autisme in Peru en behandelt en begeleidt kinderen met autisme en het gezin, ongeacht herkomst en inkomen.

De stichting Abrazos is zowel in Nederland (Kamer van Koophandel Haaglanden: 273 000 395) als in Cusco,  Peru opgericht. De organisatie in Nederland wordt aangestuurd door een bestuur , waarvan de leden op vrijwillige basis werken. Het team van therapeuten in Peru wordt geleid door de Nederlandse directeur / projectleider Willeke Brouwers.
Groepsfoto therapeuten 2016 (3)Het begeleidings- en diagnostisch team in Cusco is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma en het werken aan de gestelde doelen.
Voor inhoudelijke ondersteuning is een groep experts (vrijwilligers) beschikbaar.  Zij adviseren bij ingewikkelde casuïstiek.

Sinds 2013 worden  freelancers ingezet voor fondsenwerving, beleidsmatige en bedrijfsmatige ondersteuning van de projectleider in Peru en het bestuur in Nederland.  Vanaf januari 2016 is de project coördinatie teruggebracht van 7 tot max. 4 uur per week.

Naast onze vaste donateurs heeft Abrazos diverse ambassadeurs en vrijwilligers die betrokken zijn bij het werk van Abrazos. Zij organiseren activiteiten om extra financiën in te zamelen voor Abrazos.