Doneer
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Expertiseteam Nederland

Expertiseteam Nederland

Naast het team in Peru is er ook een Expertiseteam Autisme in Nederland gevormd. De taak van de leden van het expertiseteam is meedenken met en adviseren van het team van Abrazos in Cusco vooral bij ingewikkelde problematiek. Het begeleidings- en diagnostisch team in Cusco is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van het therapeutisch programma en het werken aan de gestelde doelen. Het expertise team komt eens per jaar bij elkaar voor overleg. Eén of meer bestuursleden zijn daarbij aanwezig.

 

Het Expertiseteam Nederland bestaat uit:

  • Marian Hansen, GZ -psycholoog, tevens bestuurslid St. Abrazos
  • Jolyn Schoneveld, orthopedagoog
  • Yvonne van Nijnatten, maatschappelijk werker en orthopedagoog
  • Nancy van der Pluijm, activiteitenbegeleidster
  • Marielle Kieboom, GZ-psycholoog en logopedist
  • Lisette Adams, gezinshuisouder
  • Yvonne Kemp, coach en leraar speciaal onderwijs LC
  • Matt van der Reijden, geneesheer-directeur van het Leo Kannerhuis

Allen hebben veel ervaring in het werken met autistische kinderen.

marian-hansen

Marian Hansen

jolyn-schoneveld

Jolyn Schoneveld

yvonne-van-nijnnatten

Yvonne van Nijnatten

nancy-van-der-pluijm

Nancy van der Pluijm

Marielee Kieboom

Marielle Kieboom

lisette-adams

Lisette Adams

yvonne-kemp-2

Yvonne Kemp

matt_van_der_reijden

Matt van der Reijden