Doneer
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Autisme in Cusco

Autisme in Cusco, Peru

Autisme komt overal ter wereld voor. Ook in Peru. In haar werk voor Abrazos heeft Willeke Brouwers ervaren dat  autisme in Peru vaak niet wordt (h)erkend of simpelweg niet geaccepteerd. Als er al een  (vermoedelijke) diagnose van autisme ter sprake is gekomen;  ouders hebben vaak andere diagnoses meegekregen die dit weer tegenspreken.

foto @Lisette Verkerk (2016)
Tomas y Alex (9)Ouders blijven dan met onbeantwoorde vragen worstelen. Kinderen met probleemgedrag worden soms behandeld door een shaman. Deze behandeling is nutteloos en voor het kind zelf niet te plaatsen. Het kind voelt zich niet begrepen en kan agressief gedrag vertonen uit onmacht en frustratie.

Het kind en de ouders worden vaak openlijk veroordeeld. Dat heeft grote invloed op het zelfvertrouwen van het kind en van de ouders. Zij proberen problemen te vermijden door situaties uit de weg te gaan. Ze gaan niet meer op bezoek, gezin en kind raken geïsoleerd. Ouders bestraffen het kind (slaan of opsluiten) om zo te proberen het gedrag te veranderen.

Soms geven scholen het advies om het kind strenger op te voeden en meer te slaan, zodat het beter gaat luisteren. Kinderen veranderen vaak van school, omdat de school niet verder wil met de leerling. In Cusco wonen naar schatting 3.000 mensen met een autistische stoornis. Door voorlichting van Abrazos op scholen en aan huisartsen en door mond op mond reclame vindt een toenemend aantal kinderen en gezinnen de weg naar Abrazos. Zij hebben baat bij de benadering van de Abrazos therapeuten.

Methodiek

In het rapport van het Nederlands Jeugd Instituut (v. Rooijen en Rietveld, 2013) wordt beschreven dat er (inter)nationaal nog weinig goed onderbouwd onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van de benaderingsmethodiek bij kinderen met autisme. Ook het Expertise centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie benoemt dit als een manco. In het algemeen geldt dat bij alle kinderen met autisme, ongeacht het verstandelijk niveau, voorlichting aan ouders en professionele hulpverleners effectief is. Dit geldt ook voor psycho-educatie aan kinderen met een gemiddelde of hogere intelligentie. Psycho-educatie wordt internationaal beschouwd als de belangrijkste basis in de hulpverlening aan kinderen met autisme en hun gezin. Abrazos gebruikt bij haar aanpak o.a. de Spaanse vertaling van de als effectief bewezen methode “Ik ben speciaal” (P. Vermeulen). Aan ouders en zo veel mogelijk aan de kinderen zelf wordt uitgelegd wat autisme is, hoe het ontstaat en wat in de opvoeding/ begeleiding belangrijk is, toegespitst op de individuele situatie van kind en gezin.  Elk kind is immers anders, de mate van autisme varieert evenals het intellectuele vermogen. Een groot deel van het team is door trainers van  Kentalis opgeleid in het toepassen van de methodiek “Concept ondersteunende communicatie”. Nieuwe teamleden worden door de ervaren teamleden volgens deze methode ingewerkt en begeleid. Deze methode is ontwikkeld binnen Kentalis en wordt ook buiten Kentalis met succes ingezet. Abrazos maakt gebruik van het “Concept ondersteunende communicatie” in alle modules die zij aanbiedt. De kinderen die in begeleiding zijn hebben allen min of meer grote problemen met het verlenen betekenis aan wat zij waarnemen. Hierdoor ontstaat miscommunicatie, onbegrip, verminderde zelfstandigheid, depressiviteit, een laag zelfbeeld en (soms ernstige) gedragsproblemen. De concept ondersteunende communicatie helpt de kinderen bij het betekenis geven aan en begrijpen van de wereld waarin zij leven. Tomas y Alex (4)De methodiek kan worden ingezet bij alle kinderen met autisme ongeacht leeftijd, cognitief ontwikkelingsniveau, niveau van spraak- en taalontwikkeling en /of de aanwezigheid van andere bijkomende stoornissen.

Op de facebook-pagina van Abrazos is een korte film gepubliceerd. De film is gemaakt in Cusco op locatie en ingesproken door Willeke Brouwers, projectleider en teammanager bij Abrazos in Cusco. Klik op de facebook link boven aan de pagina om de film te bekijken! Of ga naar de pagina: Wat doen we op deze website.

In 2014 / 2015 heeft Abrazos op een aantal plaatsen een fototentoonstelling georganiseerd over Autisme in Cusco met behulp van tekeningen van kinderen en foto’s van Daniel Maissan.  Voor een impressie klik op deze link: www.hetdolhuys.nl/tentoonstellingen/rheel-erg-andersrr. Het materiaal is nog beschikbaar mocht u interesse hebben om voor uw instelling iets bijzonders in te richten, eventueel gekoppeld aan een actie?