Doneer

Stichting Abrazos

We gaan bijna weer open!

Vandaag hebben we gehoord dat ons centrum weer open mag gaan! We zijn al sinds 16 maart gesloten vanwege het Coronavirus. Gelukkig krijgen we toestemming op weer open te gaan. We moeten donderdag nog een certificaat halen waaruit blijkt dat we negatief getest zijn op...

Waarom Stichting Abrazos?

Stichting Abrazos werkt aan het verbeteren van de situatie van kinderen met autisme in Peru (Cusco en omgeving). Dat doen we door overdracht van kennis van en ervaring met autisme. We geven professionele begeleiding en ondersteuning. Abrazos richt zich op de kinderen zelf, op hun ouders en familie, op onderwijzers, artsen en andere hulpverleners. Video!

In Peru is gezondheidszorg voor een grote groep van de bevolking niet toegankelijk. Er is weinig kennis over autisme. Ouders weten dan vaak niet hoe ze met het gedrag van hun kind om moeten gaan. Zo ontstaan schrijnende gezinssituaties. Stichting Abrazos stelt diagnose, oriënteert zich bij het gezin en de school en biedt hulp op maat aan het kind en diens omgeving. Die hulp geven we met door ons zelf opgeleide Peruaanse therapeuten.

Hoe kunt u Abrazos helpen?


We helpen elk jaar ca. 50 nieuwe kinderen met autisme en gezinnen, daar hebben we ook uw ondersteuning voor nodig! Zowel particulieren, bedrijven, verenigingen als scholen kunnen Abrazos ondersteunen. Meer daarover op pagina’s Fondsen en Hoe kunt u helpen?.

anbi_logo

Abrazos brengt kennis over autisme in Peru, stelt diagnose, geeft therapie en begeleidt kinderen met autisme en hun gezin.

 • vermindering van de symptomen, d.w.z.: verbeteren van het sociaal functioneren en verbetering van de communicatieve vaardigheden, verminderen van stereotiep gedrag en van ingeslepen starre gedragspatronen
 • vermindering van bijkomende problemen, zoals angst, agressie, impulsiviteit
 • het stimuleren van vaardigheden op het gebied van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, vrije tijd, relaties en seksualiteit
 • het stimuleren van het persoonlijk inzicht in de eigen sterke kanten en in  beperkingen
 • herstel van het dikwijls verstoorde evenwicht in de draaglast en draagkrachtverhouding in het gezin
 • bekendheid geven aan autisme en aan onze begeleidingsmethodiek
 • borgen van onze kennis en vaardigheden
 • uitbreiding van de toegangsmogelijkheden voor de doelgroep en financiering door de Peruaanse samenleving zelf.

Het zorgprogramma dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld vormt de basis voor onze werkzaamheden. Het team van Asociación Abrazos maakt gebruik van de volgende zorgmodules:

 • Diagnostiek
 • Psycho-educatie aan het kind/ de jongere individueel
 • Psycho-educatie aan de ouders individueel
 • Psycho-educatie aan de ouders in groepsverband (basiscursus autisme en communicatie)
 • Pedagogische advisering van de ouders in groepsverband (oudertraining)
 • Pedagogische gezinsbegeleiding
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Consultatie aan professionele opvoeders, werken met ondersteunende communicatie
 • Deskundigheidsbevordering en voorlichting aan professionele opvoeders
 • Brusjes groepen
 • Groepsactiviteiten zoals zaterdag vrijetijdsclub,  de groepstherapie.

Naast de modules uit het zorgprogramma biedt Abrazos continue deskundigheidsbevordering en opleiding aan het eigen team.

We geven voorlichting aan ouders, aan leraren op scholen en aan andere professionals.

We zoeken aansluiting bij de universiteit in Cusco en onderzoeken de mogelijkheden voor inbedding in de Peruaanse samenleving.