Doneer

Monthly Archives: februari 2017

Activiteitenverslag 2016

Published on 27 februari 2017 under 2017
Abrazos publiceert het activiteitenverslag en het verkort activiteitenverslag 2016. veel doelstellingen zijn gehaald. We hebben meer cliënten met autisme en hun gezin in therapie gekregen dan voorgaande jaren en we hebben eveneens aan meer  professionals voorlichting gegeven over…
continue reading

Abrazos eindigt 2016 met € 2.300 positief!

Published on 20 februari 2017 under 2017
Het financieel Jaaroverzicht 2016 en de toelichting daarop is gereed en vastgesteld door het bestuur. De stukken zijn vergezeld van een positieve beoordelingsverklaring van de accountant. Dit jaar hebben we gekozen voor een meer uitgebreide toelichting dan…
continue reading

Hallo! Nijmegen

Published on 8 februari 2017 under 2017
We zijn benaderd door de uitgever van een nieuw blad om voor niemendal te adverteren. We staan binnenkort in Hallo! Nijmegen met ongeveer de volgende tekst: Wie zijn wij? Stichting Abrazos is een organisatie die…
continue reading