Doneer
[layerslider id=”1″]

Missie en doelen

Missie en doelen

Missie

Abrazos brengt kennis over autisme in Peru, geeft therapie en begeleidt kinderen met autisme en hun gezin.

 

Visie

Ieder kind met autisme heeft recht op begrip en een aangepaste omgeving waarin het kan opgroeien, leren en uiteindelijk ook kan  werken, rekening houdend met zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. Jean Franco (5)Om dit te bereiken dient autisme bij kinderen door hun omgeving zo vroeg mogelijk worden herkend en begrepen. Door het begrijpen van het autisme van hun kind kunnen de ouders met de juiste strategieën een optimale omgeving voor hun kind creëren. Door deskundigheidsbevordering, begeleiding en voorlichting aan kinderen met autisme, hun ouders en betrokken professionals ontstaat een beter klimaat. Dan kunnen zij rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van het kind met autisme. Abrazos biedt de kinderen die zij begeleid de kans zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en naar vermogen te functioneren in de Peruaanse maatschappij.

foto @Lisette Verkerk (2016)

 

Doelen

  • vermindering van de symptomen van autisme door verbetering van het sociaal functioneren en verbetering van de communicatieve vaardigheden, vermindering van stereotiep gedrag en van ingeslepen starre gedragspatronen
  • vermindering van bijkomende problemen, zoals angst, gedragsproblemen, impulsiviteit
  • het stimuleren van vaardigheden op het gebied van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, vrije tijd, relaties en seksualiteit
  • het stimuleren van het persoonlijk inzicht in de eigen sterke kanten en beperkingen
  • herstel van het dikwijls verstoorde evenwicht tussen draaglast en draagkracht in het gezin
  • bekendheid geven aan autisme en onze begeleidingsmethodiek
  • borgen van onze kennis en vaardigheden
  • uitbreiding van de toegangsmogelijkheden voor de doelgroep en financiering door de Peruaanse samenleving zelf.

 

Aanpak

Wij realiseren de begeleidingsdoelen onder meer door Peruaanse professionals op te leiden en bij te scholen aan de hand van ‘state of the art’ kennis en therapiemethodieken inzake autisme. Wij geven voorlichting aan ouders, leerkrachten, huisartsen over autisme. We reiken mogelijkheden en methoden aan om daar mee om te gaan. Wij stellen zelf een diagnose en bieden therapieën en hulp aan het kind. Wij bieden het gezin begeleiding.

We geven voorlichting aan ouders, aan leraren op scholen en aan andere professionals.

We zoeken aansluiting bij de universiteit in Cusco en onderzoeken de mogelijkheden voor inbedding in de Peruaanse samenleving.