Doneer

Bestuur

Bestuur Stichting Abrazos

Het bestuur stelt, in overleg met de directeur Peru, het meerjaren beleidsplan en activiteitenplan vast en elk jaar in december het daarvan afgeleide jaarplan en begroting.  Het bestuur komt minimaal 4 keer per jaar bijeen en monitort de uitvoering van het activiteitenplan aan de hand van voortgangsrapportages uit Peru en volgt de uitgaven t.o.v. de begroting. De begroting wordt sinds 2015 opgesteld op 3 niveaus vanwege druk op de fondsenwerving. Voor nadere toelichting zie de beleidsstukken. Het bestuur bestaat uit:

Het bestuur bestaat uit voorzitter Titus Bovenberg

Voorzitter: Titus Bovenberg

Titus Bovenberg (1957) woonde gedurende 8 jaar in Cusco, Peru waar hij samen met Jolanda van den Berg het Niños Hotel project opzette en tot bloei bracht. Zijn kinderen Panay en Toulouse wonen nog steeds in Cusco. Voordat hij naar Peru vertrok, werkte Titus als zelfstandig marketing- en PR-adviseur. Mede omdat zijn oudste dochter Panay autisme heeft, nam Titus het initiatief stichting Abrazos op te richten. Titus richt zich met name op specifieke PR en ontwikkelen van relaties in Peru.

 

vacantNetwerker: vacant

We zijn op zoek naar een no-nonsens netwerker die met ons wil bijdragen aan de bekendheid van Abrazos. Wat we missen in het bestuur is iemand die relaties heeft in het bedrijfsleven, in sociëteiten en/of fondsen. We staan open voor veel ideeën. Discussieren daar stevig over en hakken snel knopen door. We willen het gezellig hebben en er energie van krijgen. Af en toe hebben we overleg in een eetcafé in Rotterdam en dan weer bij Marian of bij Johan zo rond een uur of zes na het werk.  Beiden vinden het leuk de inwendige mens te verwennen. Interesse in het bijdragen aan een kleinschalige (Omzet < €150.000) goede doelen organisatie met wortels in Nederland en Peru? Bel Titus: 00316 382 448 19 of Johan 00316 284 485 48.

johan-schepersFinanciën / wnd. Secretaris: Johan Schepers

Johan Schepers (1953) is bedrijfseconoom, sinds 1979 actief in de gezondheidszorg en momenteel werkzaam als adviseur/ inkoper bij de Directie inkoop & facilitair van het Erasmus MC in Rotterdam. Johan is toegetreden tot het bestuur om een bijdrage te  leveren aan de ontwikkeling van Abrazos naar een meer professioneel level. Johan onderhoudt het contact met de financieel administrateur en de projectleider Peru inzake bedrijfsmatige en financiële onderwerpen en onderhoudt de sociale media.

 

In het bestuur, algemeen lid Marian Hansen

 Bestuurslid en autisme deskundige: Marian Hansen

Marian Hansen is orthopedagoog/ GZ psycholoog bij Yulius Autisme en tevens is zij als gedragsdeskundige verbonden aan het Steunpunt Autisme van MEE Rotterdam.  Marian verzorgt vanuit haar kleinschalige eigen praktijk trainingen en cursussen over autisme. Marian is tevens lid van het expertise team en voorzitter van het expertiseteam overleg.