Doneer
Nieuws

Organisatie- en bestuurswijziging – financiëel resultaat 1e halfjaar 2019

Published on 8 november 2019 under Geen categorie

Met ingang van 1 juli 2019 valt Abrazos Nederland onder Abrazos Peru. De verantwoordelijkheid voor het beleid en financieel beheer is per die datum overgedragen van Abrazos Nederland naar Abrazos Peru. Het bestuur van Abrazos Peru is daartoe vernieuwd. Tot deze wijziging is besloten omdat na 10 jaar ondersteuning vanuit Europa de tijd rijp is dat Abrazos Peru op eigen benen staat. De fondsenwerving vanuit Nederland en Europa is eindig gebleken. Veel fondsen concentreren zich namelijk op grotere projecten en op de armste landen. Abrazos NL blijft bestaan met een meer beperkte doelstelling. Het bestuur van Abrazos NL is per 1 juli gewijzigd. Titus Bovenberg, Marian Hansen en Johan Schepers – afgetreden als bestuur – danken de directeur/projectleider Peru, de Peruaanse therapeuten, het team vrijwilligers, de fondsen, donateurs en sympathisanten voor hun inzet in de afgelopen 10 jaar en wensen Abrazos Peru veel succes met de voortzetting van de begeleiding van kinderen met autisme en hun gezin.

De financiële verantwoording over het eerste halfjaar 2019 treft u aan onder de beleidstukken. Het eerste halfjaar is afgesloten met een bescheiden positief resultaat waardoor het vermogen dat als buffer dient voor mindere financiële perioden en de overgang naar zelfstandige financiering in Peru in het eerste halfjaar 2019 in stand is gebleven.