Doneer

2017

Symposium 18 november 2017 (2)

Published on 11 september 2017 under 2017
Twee lezingen en zeven workshops bieden kennis en ervaring over autisme in het dagelijks leven. Deze dag is bedoeld voor mensen met autisme, hun naasten, professionals en andere geïnteresseerden. Een tip van de sluier van…
continue reading

Symposium 18 november 2017

Published on 5 september 2017 under 2017
Abrazos viert het 10 jarig bestaan met twee symposia. Naast een symposium in Cusco - waarover later meer - is op 18 november 2017 een Abrazos symposium in Nederland voor mensen met autisme, hun familieleden,…
continue reading

Nieuwe bijdrage !

Published on 26 juni 2017 under 2017
De Stichting Peter de Koning te Hengelo heeft Abrazos een bijdragen van € 15.000 toegezegd waarvan € 10.000 bestemd is als bijdrage voor gezinnen die de kosten van autismebegeleiding van hun kind financieel niet kunnen…
continue reading

Groepsactiviteiten gestart

Published on 23 mei 2017 under 2017
In april zijn de groepsactiviteiten weer opgestart na de grote vakantie in januari en februari.  In maart hebben ouders hun geld nodig voor de inschrijving van het nieuwe schooljaar en alle schoolbenodigdheden. De groepstherapie is gestart met 3 kinderen;…
continue reading

Fondsenwerving 2017

Published on 9 mei 2017 under 2017
Het aanschrijven van Fondsen is gestart na het afronden van alle rapportages over 2016. Naast de reeds toegezegde  € 50.000 van MariaMarinaFoundation heeft FEMI toegezegd € 8.000 bij te dragen. Met de tot nu toe…
continue reading

Wereldautismedag 2017 in Cusco

Published on 10 april 2017 under 2017
Op 1 april hebben we in Cusco de wereldautismedag  gevierd. Dit jaar met een informatiemarkt, georganiseerd door Abrazos. Nieuwe cliënten zijn voorgelicht over onze aanpak. Tegelijk hebben we actie gevoerd met verkoop van taart en daarmee…
continue reading

Oproep aan Donateurs

Published on 3 april 2017 under 2017
Naast de vrienden willen we ook onze Donateurs hartelijk bedanken voor hun bijdragen. We willen ze graag ook de Jubileum pen "Asociacion Abrazos 10 Años" sturen. Echter we beschikken niet over een adressenlijst.  Wilt u…
continue reading

ADOS training afgerond

Published on 28 maart 2017 under 2017
De afgelopen week heeft het team Peru de ADOS 2 training gedaan onder leiding van Dorien van Ree die speciaal overkwam uit Nederland en de materialen meebracht. De teamleden zijn nu bevoegd om de diagnose autisme…
continue reading

Activiteitenverslag 2016

Published on 27 februari 2017 under 2017
Abrazos publiceert het activiteitenverslag en het verkort activiteitenverslag 2016. veel doelstellingen zijn gehaald. We hebben meer cliënten met autisme en hun gezin in therapie gekregen dan voorgaande jaren en we hebben eveneens aan meer  professionals voorlichting gegeven over…
continue reading