Doneer
Nieuws

Nieuwe beleidsdocumenten online

Published on 25 april 2016 under Geen categorie

Op deze pagina zijn de nieuwste beleidsdocumenten toegevoegd. U vindt hier de inhoudelijke en financiele verantwoording over 2015 en het activiteitenplan en de begroting van 2016. We hebben er voor gekozen om het jaarverslag 2015 dit jaar heel anders op te stellen dan in voorgaande jaren. In plaats van een uitgebreid boekwerk hebben we nu een jaarverslag gemaakt dat op 1 A4 past. We hopen dat u deze documenten met veel plezier leest en als u nog vragen heeft, dan horen wij dit uiteraard graag!